HomeOverDienstenContactBlog
informatie zorgvragers
informatie zorgverleners
Maart, 2016
Hoe beoordeelt het CIZ uw aanvraag?

Lees meer om erachter te komen welke zorg bij u past.


Bij het beoordelen van uw aanvraag houden wij rekening met uw persoonlijke situatie. Het kan zijn dat u de zorg die u nodig heeft niet via de Wlz, maar op een andere manier kunt krijgen. Andere mogelijkheden zijn: Gebruikelijke zorg Gebruikelijke zorg is de dagelijkse zorg die ouders aan hun kinderen geacht worden te geven. Bij gebruikelijke zorg bieden ouders thuis een fysiek en sociaal veilige woonomgeving. Zorg vanuit de Wmo, Zvw en Jeugdwet Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige. Er zijn namelijk diverse wetten en voorzieningen om te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Soms krijgen deze voorzieningen voorrang op de Wlz
<< Terug Reactie Toevoegen
0 Totaal items
Nieuwe Reactie Toevoegen
Naam*
Onderwerp*
Reactie*
Voer de bevestigingscode in die u op de afbeelding kunt zien.*
Afbeelding opnieuw laden