HomeOverDienstenContactBlog
informatie zorgvragers
informatie zorgverleners
Maart, 2016
Hoe verandert de zorg?

Lees meer over hoe de zorg er nu uit ziet.


Langdurige zorg

Voor  een aantal AWBZ-taken die onder langdurige zorg vallen komt er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Onder deze nieuwe wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap. Vaak hebben zij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

  • Iemand met een zware zorgbehoefte kan zich melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • Aan de hand van een persoonlijk gesprek en een toetsing nemen zij een indicatiebesluit. Hierin staat op welke zorg de zorgbehoevende recht heeft.
  • Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als de situatie dit toelaat. Tot slot kan men ook een beroep doen op een persoonsgebonden budget.
  • Zorgkantoren kunnen je helpen bij het inkopen van de juiste zorg
Schematische weergave

<< Terug Reactie Toevoegen
0 Totaal items
Nieuwe Reactie Toevoegen
Naam*
Onderwerp*
Reactie*
Voer de bevestigingscode in die u op de afbeelding kunt zien.*
Afbeelding opnieuw laden